Iskanje po objavah
icon_prispevek
PRISPEVKI
icon_novice
NOVICE
icon_neSpreglejte
NE SPREGLEJTE
icon_dogodek
DOGODKI
Objave (33)
Noseče delavke ni mogoče odpustiti?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

Ali je noseči delavki mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi zaradi ukinitve proizvodnje / programa?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)[](http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V10P23N2&Src=4eyGNe...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Za prometne prekrške (rdeča luč) po novem vpogled tudi v nadzorne kamere DARS?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

Tako je, v določenih primerih se bo spremenila praksa ugotavljanja in dokazovanja prekrškov s strani policije.

Kakšen je bil primer?

Policista sta z lastnim zaznavanjem ugotovila, da naj bi voznik prevozil rdečo luč i...

PREBERITE VEČ
arrowRight
PCT pogoj - obveznosti delodajalca od 15.9.2021 dalje
Avtor
Tanja Glušič - odvetnica

Z dnem 15.9.2021 začnejo znova veljati nova pravila vezano na izpolnjevanje pogojev PCT za delavce [Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Kaj prinaša novi ZJN-3B?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica in Janina Košnik Vrtač, odvetnica

Nov ZJN-3B je bil sprejet julija 2021 in bo začel veljati 1.1.2022. Novosti in sprememb izgleda sicer malo, vendar so pomembne tako za ponudnike kot za naročnike, zato predlagam, da si jih pregledate spodaj. Nekaj stvari j...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Gradbena pogodba, povišanje cen (2. del)
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

Posebnost v postopkih javnega naročanja - ponudniki

Obligacijski zakonik v 655. členu določa, da se povišanje cen lahko zahteva zgolj za povišanje cen, ki je nastopilo od sklenitve pogodbe dalje (kot v prispevku: Gr...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Gradbena pogodba, povišanje cen (1.del)
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Cene gradbenih materialov in s tem elementov cen pri gradbenih pogodbah so v zadnjem času velika tema, saj cene nekaterih materialov rastejo že skoraj leto dni. Zato ni presenetljivo, da se tako izvajalci kot naročniki po...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Ali so PGU 1977 res prenehale veljati?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

V decembru 2020 so se pojavile Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020). Slednje so v končni določbi (Uzanca 126) določile, da z dnem pričetka veljavnosti PGU 2020 prenehajo veljati dosedanje PGU 1977 sprejete še v nekdanji ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Komu za december pripada do 200 EUR višja plača?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

Državni zbor je sprejel t.i. PKP7 ali Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Ur. l. RS, št. 203/2020).

Skladno s PKP7 je delodajalec dolžan delavcu izplačati...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Do 15.4.2021 do javnega naročanja tudi davčni dolžniki?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Tako je. V sprejetih protikorona ukrepih je država sprejela zanimivo odločitev. V drugem odstavku 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, Ur. l. RS, št. 80/2020...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Do 40.000 / 80.000 EUR brez javnega naročila (protikorona ukrep) - DOPOLNITEV !
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Protikorona zakon oziroma Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Ur. l. RS, št. 49/20, 60/20) je določil v 90. členu ukrep začasneg...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Kateri pogodbeni roki z javnimi naročniki so avtomatično podaljšani (protikorona ukrep)?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

»Protikorona« zakon v 91. členu določa, da se v pogodbah z javnimi naročniki določil, da se:

- v času epidemije ne uporabljajo določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude,

**- pogodbeni roki podaljšajo za čas tra...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Do 40.000 / 80.000 EUR brez javnega naročila (protikorona ukrep)
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Protikorona zakon oziroma Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je določil v 90. členu ukrep začasnega povišanja mejnih vrednosti ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Danes prvi "intervetni" zakon velja že 8 dni - ali je potrebno vložiti vlogo?
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je za delodajalce določil določene ukrepe oziroma pomoč plačila nadomestil plač in prispevkov, vendar pa je za prid...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Bistveni "protikorona" ukrepi za podjetja in posameznike
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Dne 2.4.2020 je Vlada RS sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ali kar t.i. "mega protikorona" zakon. Predvidena je objav...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Vpliv epidemije Koronavirusa na odpoved pogodbe o zaposlitvi
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

**Delodajalci so različni in nepričakovana situacija, ki je nastala zaradi epidemije Koronavirusa na delodajalce vpliva različno. Nekateri še naprej opravljajo svoje delo nemoteno ali z minimalnim vplivom (npr. programiranj...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Gradnje - Podaljšanje rokov - Ne odlašajte z obvestili
Avtor
Tanja Glušič, odvetnica

Država je dne 12.3.2020 razglasila epidemijo Koronavirusa. Postavlja se vprašanje, ali je razglašena epidemija Koronavirusa lahko razlog za podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del.

Kakšne so možnosti?

Najprej je ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Izredne sodne počitnice od 16.3.2020. Država pa je pozabila na upravne postopke, postopke javnega naročanja?
Avtor
Tanja Glušič

Od ponedeljka 16.3.2020 veljajo na sodišču "izredne sodne počitnice". Država pa je zaenkrat, glede na izredne razmere, pozabila na roke pred drugimi državnimi organi, kateri še vedno tečejo.

Sodne zadeve:

Vrhovn...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Ali nekaznovanosti na dan oddaje ponudbe po ZJN-3 res ni mogoče preveriti?
Avtor
Janina Košnik Vrtač

Zakon o javnem naročanju v 75. členu ureja izključitvene razloge, torej razloge, ki ob obstoju, za ponudnika, podizvajalca in gospodarski subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, pomenijo izključitev oz. ozna...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Novost ZJN-3A – Periodično preverjanje izvajalcev po 1.11.2018
Avtor
Tanja Glušič

Od 1.11.2018 ko je začela veljati novela ZJN-3A, velja po novem 67.a členu ZJN-3 obveznost naročnikov do periodičnega preverjanja izpolnjevanja nekaterih pogojev pri izvajalcih in podizvajalcih pogodb o izvedbi javnega naro...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Predavanje o novostih ZJN-3A - 23. 10. 2018
Avtor
Odvetniška družba Glušič

Odvetnica Tanja Glušič bo dne 23.10.2018 predavala o novostih javnega naročanja na konferenci Sodobna tajnica/tajnik v vzgoji in izobraževanju XV (2018)v Zrečah. null

PREBERITE VEČ
arrowRight
Prehitra vožnja - svojih bližnjih ni potrebno obremeniti s prekrškom
Avtor
Tanja Glušič

**Voznik je prehitro vozil in domov prejel plačilni nalog za plačilo prekrška ter še nekaj kazenskih točk. Ob navedenem času in dnevu je njegovo vozilo vozila njegova žena. Kako se lahko razbremeni odgovornosti za prekršek?...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Dobrodošli na naši novi spletni strani
Avtor
Tanja Glušič

Z veseljem vas vabim, da si ogledate našo novo spletno stran www.glusic.si, kjer vas bomo preko zanimivih prispevkov, novic, opomnikov in vabil na dogodke, obveščali o novostih s področja prava.

Želim vam prijetno branje ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Kdaj resnično potrebujete privolitev zaposlenih za obdelavo osebnih podatkov?
Avtor
Tanja Glušič

Z začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), se postavlja vprašanje, ali je za obdelavo osebnih podatkov delavcev potrebno posebno soglasje.

Kako pridobivamo podatke?

Delavec je fizična osebe, s kat...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Vpogled po zjn-3
Avtor
Tanja Glušič

Kdaj je potrebno poslati zahtevo za vpogled?

Vpogled morajo ponudniki sedaj zahtevati v treh (3) delovnih dneh po objavi odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik pa mora omogočiti vpogled v treh (3) delovnih dneh p...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Bonitetna ocena v postopku naročila male vrednosti
Avtor
Tanja Glušič

Naročniki v postopkih naročila male vrednosti pogosto zahtevajo, da imajo ponudniki bonitetne ocene boljše od SB7, ali pa celo SB5. Ali je to dopustno?

Bonitetna ocena ni zakonski pogoj

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Kaj se zgodi v primeru, če delavec ne opravi preventivnega zdravstvenega pregleda?
Avtor
Tanja Glušič

Ste delodajalec, ki zaposluje delavce in v okviru delovnega procesa želite zagotoviti varnost in zdravje na delovnem mestu. Delavce napotite na zdravstveni pregled, pri tem pa se zgodi, da zdravnik ugotovi, da posamezen del...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Sorazmerna izraba letnega dopusta.
Avtor
Tanja Glušič

Delavec ima pravico do letnega dopusta 23 koledarskih dni na leto. Delavcu bo z dne 31. 5. tekočega leta prenehala pogodba o zaposlitvi. Koliko dni letnega dopusta mu je dolžan omogočiti delodajalec?

Kdaj se lahko izrab...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Podizvajalec vs. kooperant.
Avtor
Tanja Glušič

V praksi se pogosto nekateri izvajalci del izogibajo nominiranju podizvajalcev, z utemeljitvijo, da imajo sklenjene pogodbe s kooperanti. Ali sploh obstaja kakšna razlika med podizvajalci in kooperanti?

V postopkih oddaje ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Opomin delavcu pred odpovedjo.
Avtor
Tanja Glušič

Ali lahko delodajalec na podlagi izvedenega disciplinskega postopka poda opomin delavcu pred redno odpovedjo?

Postopek redne odpovedi je 2 fazni postopek

Seveda lahko. Vendar pa veljajo pri tem določena pravila. Postop...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Neuspešno opravljen obdobni zdravstveni pregled.
Avtor
Tanja Glušič

Ste delodajalec, ki zaposluje delavce in v okviru delovnega procesa želite zagotoviti varnost in zdravje na delovnem mestu. Delavce napotite na zdravstveni pregled, pri tem pa se zgodi, da zdravnik ugotovi, da posamezen del...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Zakaj je izraba letnega dopusta po dnevih nedovoljena.
Avtor
Tanja Glušič

Delavec je izrazil željo, da bi letni dopust izrabil tako, da bi namesto izrabe v enem kosu v trajanju dveh tednov, celoten letni dopust koristil po dnevih. Delodajalec takšnemu načinu izrabe letnega dopusta ne nasprotuje, ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Destimulacija - znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov.
Avtor
Tanja Glušič

Ali slovenska zakonodaja omogoča znižanje plače delavcem, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov?

Določila zakona

Plačilo za delo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tako 126. člen ZDR-1 določa, da mora ...

PREBERITE VEČ
arrowRight
Se zamuda letala izplača? Tudi do 600 EUR odškodnine za zamudo!
Avtor
Tanja Glušič

Odpravili ste se na poslovno pot ali počitnice z letalom, ste na letališču in čakate, da se boste vkrcali. Letalo zamuja in na destinacijo prispete več kot tri ure po predvidenem času pristanka. Ali ste vedeli, da imate pra...

PREBERITE VEČ
arrowRight
ČE UPORABLJATE TO STRAN, SE SOGLAŠATE K UPORABI PIŠKOTOV.
ŽELITE IZVEDETI VEČ