Glavna področja dela
ikona_vec_close
Javno naročanje & javno zasebno partnerstvo
icon_more
Gradbeništvo
icon_more
Delovno pravo
icon_more
Nepremičnine
icon_more
Varstvo pri delu
icon_more
Varstvo osebnih podatkov
icon_more
Druga področja
Nepremičninsko pravo
Odvetniška družba se ukvarja z vsemi vidiki nepremičninskih poslov, ki se nanašajo na pridobitev, odtujitev (prodaja, darilo) in tudi financiranje nepremičnin. Svetujemo in zastopamo tako gospodarske subjekte pri kompleksnih nepremičninskih poslih kot tudi posameznike, da si v največji meri zavarujejo svoje pravice pri sklepanju nepremičninskih transakcij. Pri tem svetujemo tudi na področju vpisov nepremičnin v zemljiško knjigo, priprave pogodb, priposestvovanja, služnosti, pridobitve upravnih dovoljenj.
Pravo varstva potrošnikov
Odvetniška družba Glušič s svojim strokovnim znanjem in mednarodnimi izkušnjami pripravlja in svetuje tako gospodarskim in drugim subjektom pri pripravi celovitih rešitev za skladno delovanje v razmerju do potrošnikov, vključno s pripravo ustreznih dokumentov za namen varstva osebnih podatkov. Prav tako odvetniška družba nudi pravno pomoč tudi potrošnikom pri uveljavljanju njihovih pravic, vključno z nakupi na daljavo (npr. na svetovnem spletu) in odškodninami in naslova zamude letal. Opravljamo storitve na področju stvarnih in drugih napak, uveljavljanja garancij, nepoštenih poslovnih praks in pogojev, potrošniških kreditov. Za učinkovito zagotavljanje storitve sodelujemo tudi z organizacijami v tujini, saj se velik del nakupov potrošnikov opravi tudi v Evropski Uniji in tretjih državah.
Odškodninsko pravo
Odvetniška družba se aktivno ukvarja s svetovanjem in zastopanjem strank v odškodninskih postopkih, pri čemer pa poseben poudarek dajemo področju odškodnin iz nezgod pri delu. Zastopamo tako delavce kot delodajalce, slednjim pa glede na nastanek nezgode nudimo tudi svetovanje in celostni pregled ter pripravo ustreznih ukrepov na področju varstva pri delu.
Dedovanje
Strankam svetujemo pri dedovanju, pripravljamo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročitvi premoženja oziroma darilnih pogodb. Stranke zastopamo v zapuščinskih postopkih kot tudi jih zastopamo v zapuščinskih postopkih, sestavljamo oporoke.
Družinsko pravo
Z izkušnjami s področja družinskih razmerij, strankam nudimo pravno svetovanje pri razvezah in razpadih izvenzakonskih skupnosti. Pri tem se ukvarjamo tako z reševanjem premoženjsko pravnih razmerjih med zakoncema oziroma partnerjema kot tudi z vprašanjem dodelitve otrok v vzgojo, varstvo in oskrbo, glede preživljanja otrok in stikov z otroci.
Prekrški
Zastopamo tako pravne kot fizične osebe v raznovrstnih prekrškovnih postopkih pred prekrškovnimi organi in pred sodiščem od postopkov vezano na prekoračene hitrosti do prekrškovnih postopkov vezano na Finančno upravo Republike Slovenije.
FIDIC pogodbeni pogoji
Odvetniška družba si je z izvedbo več uspešnih projektov pridobila dragocene izkušnje na področju priprave svetujemo pri pripravi posebnih pogojev FIDIC pogodb ter pri tem sodelujemo s priznanimi strokovnjaki na posameznih področjih za zagotovitev največje kakovosti storitve za naše stranke.
Upravljanje stavb
Upravnikom večstanovanjskih stavb oziroma kotlovnic v večstanovanjskih stavbah svetujemo na vseh področjih delovanja od zamenjave upravnika, sklepanja pogodb o upravljanju, pripravi obračunov stroškov v večstanovanjskih stavbah, pripravi splošnih pogojev za dobavo toplote, zastopanju pred sodiščem za izterjavo stroškov od posameznih etažnih lastnikov in pri pripravi drugih spremljajočih storitev.
Pokojninski in invalidski postopki
Odvetniška družba svetuje tudi v invalidskih in pokojninskih postopkih, vezano na pridobitev pravice do pokojnine, pravice do dela s krajšim delovnim časom, rehabilitacije in drugih pravicah pred Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje in Socialnim sodiščem.
Prijava na e-novice
Z našimi strankami gradimo dolgoročno sodelovanje
ČE UPORABLJATE TO STRAN, SE SOGLAŠATE K UPORABI PIŠKOTOV.
ŽELITE IZVEDETI VEČ